ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สู่คลื่นลูกที่สี่... หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย
หมวด : สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : กรีนปัญญาญาณ
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “สู่คลื่นลูกที่สี่...หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย” ผลงานของ “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์” กับการสำรวจตรวจสอบความเป็นไปของมวลมนุษย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อชะตากรรมของทุกชีวิตและโลกทั้งโลกอย่างทั่วถึง โดยมันได้แผลงฤทธิ์จนทำให้ตัวตนของ “มนุษย์” ค่อยๆ สูญหาย พวกลัทธินายทุนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ ไม่ต้องง้อมนุษย์ และไม่ต้องให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์อีกต่อไป แถมยังบีบให้มนุษย์ต้องยอมศิโรราบต่อเทคโนโลยี หรือดัดแปลงวิถีชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับ “ยุคแห่งเครื่องจักร” ที่ได้อุบัติขึ้นมาแล้วอย่างสมบูรณ์