ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แปลเอกสารเพื่อใช้งาน (CD)
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : วิษณุ พีรานนท์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รายละเอียดหนังสืออย่างย่อ : หนังสือเล่มนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อนฝูงและญาติมิตร ที่มีความจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการ ประเภทต่างๆได้อย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากจะประหยัดเงินแล้ว ท่านยังจะได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ในด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะเป็นหนังสือที่รวบรวมตัวอย่างการแปลเอกสารราชการที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ เมื่อท่านต้องการนำเอกสารราชการต่างๆไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทแปลและนักแปลที่ไร้คุณธรรม #ภาษาอังกฤษ