ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เด็กแนว
หมวด : สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : อาร์ม ตั้งนิรันดร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ตัวอย่างดีๆ ของวัยรุ่นไทยเจ็ดคนที่เยาวชนไทยควรเลียนแบบ เช่น แบงค์ งามอรุณโชติ กับชีวิตที่เลือกแล้ว, จารุพล สถิรพงษะสุทธิ กับสิ่งประดิษฐ์รางวัลโลก "คลื่นการเดินของกิ้งกือ", คมความคิดของ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ฯลฯ หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)