ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ ชุดสืบสานวัฒนธรรมไทย
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่บอกเล่าถึงการแต่งกายไทยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9 โดยจะเห็นว่ารูปแบบเสื้อผ้าและการแต่งกายของคนไทยในสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกับชนชั้นสูง แล้วค่อยๆ มีอิทธิพลต่อขุนนางหรือผู้ใกล้ชิด แล้วจึงกลืนมาเป็นแบบที่ชาวบ้านสวมใส่กัน เนื้อหาในเล่มได้รวมวิวัฒนาการการแต่งกายไว้หลายรูปแบบ นำเสนอด้วยรูปภาพพร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่าย