ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี ชุดสืบสานวัฒนธรรมไทย
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : สกายบุ๊กส์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือการแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี เล่มนี้ได้รวบรวมวิวัฒนาการการแต่งกายไว้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สมัยไทยมุง สมัยอ้ายลาว สมัยน่านเจ้า สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ทราบถึงความงามของผ้าไทยในแต่ละสมัย ด้วยวิธีการเสนอแบบรูปภาพพร้อมคำอธิบาย ซึ่งเข้าใจง่าย ชวนติดตาม