ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เทคโนโลยีการกรองน้ำมันไฮดรอลิก-เทอร์ไบน์
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.ดร. สุรพล ราษฏร์นุ้ย, ดร. กฤษดา อัครพัทธยากุล,ประสิทธิ์ ทัพสุนทร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "เทคโนโลยีการกรองน้ำมันไฮดรอลิก-เทอร์ไบน์" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล เรื่องการกรองน้ำมันให้ดีขึ้นสำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ ช่วยให้เกิดการชำรุดต่ำ ค่าซ่อมบำรุงที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มผลผลิตให้องค์กรโดยรวมได้อย่างดี อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช่างกล วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป