ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานฉีดพลาสติก
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานฉีดพลาสติก" ว่าด้วยลักษณะของตัวเครื่องฉีดพลาสติก วิธีและขั้นตอนในการทำการฉีด ตลอดจนเทคนิคและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และอีกหลากหลายเรื่องราวควรรู้ เนื่องจากการฉีดพลาสติกนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานฉีดมือใหม่จะประสบกับปัญหาในการฉีดกันมาก หนังสือเล่มนี้จึงอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และผู้สนใจทั่วไป