นักศึกษาได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่านประจำปี 2563 กิจกรรม “รักการอ่านผ่าน E-Book”